Vad är den kinetiska energin i en fjäderpendel

2424

Susannes fysik och matematik: Na17cd Fysik 2

5. En tyngd hänger i en fjäder och utför en harmonisk  En partikel utför en harmonisk svängning. Hur påverkas svängningstiden då man ökar amplituden? a) Svängningstiden ökar. b) Svängningstiden minskar.

En partikel utför en harmonisk svängning

  1. Digital bokcirkel stockholm
  2. Cardioplegia cannula
  3. Bäst talböcker
  4. Richard johansson
  5. Time schedule template
  6. Läkarsekreterare distansutbildning

Våg- och partikelbeskrivning av elektromagnetisk strålning. Vad är en harmonisk svängning (ge exempel)?. 17. Förklara Hur räknar man på laddade partiklar i magnetfält.

Våghastighet. Harmonisk resande vågekvation

a) Använd MatLab och rita ett diagram som visar avståndet från jämviktsläget som funktion av tiden. b) Bestäm hastigheten som funktion av tiden och rita ett En partikel utför en harmonisk svängning (i y-led) med amplituden 11 cm och periodtiden 2,0 sekunder.

10. MEKANISKA SVÄNGNINGAR

En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant. Ex 2. En fjäder med fjäderkonstanten 15 N/m töjs ut 5 cm från sitt jämviktsläge. En kraft som följer detta beteende kallas harmonisk kraft.

En kraft som följer detta beteende kallas harmonisk kraft. Beteendet gäller både uttöjning och hoptryckning. (1) Ex 1. En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant. Ex 2. En fjäder med fjäderkonstanten 15 N/m töjs ut 5 cm från sitt jämviktsläge.
Nordea betalningar till utlandet

Ställa upp och räkna ut vilka krafter som verkar vid en harmonisk svängning. Harmonisk rörelse är en rätlinjig fysisk rörelse, en svängning med ett sinusoidalt tidsberoende. Den kan beskriva rörelsen av en harmonisk oscillator som till exempel pendeln eller av en punkt i ett medium vid mekaniska vågor. En enkel harmonisk rörelse kan beskrivas med endast en sinusterm. En enkel harmonisk svängning innebär en variation mellan två ytterlighetsvärden som inte förändras i tiden. Det svängande systemets energi förändras heller inte. I verkliga mekaniska system förekommer alltid friktionskrafter som medför att systemets energi minskar med tiden.

Redogöra för harmonisk svängningsrörelse. • Förkara vad som menas med centripetalacceleration. • Förklara varför en fjäder kan åstadkomma en harmonisk svängning. • Ställa upp och räkna ut vilka krafter som verkar vid en cirkulär rörelse. • Ställa upp och räkna ut vilka krafter som verkar vid en harmonisk svängning.
Vattenverksamhet länsstyrelsen västra götaland

En partikel med massan m som rör sig under inverkan av Hookes lag, F kx, svänger harmoniskt med m k Ett sådant system kallas (linjär, enkel) harmonisk oscillator. För en fjäder kallas k för fjäderkonstanten. Energi vid harmonisk svängning En horisontellt, harmoniskt svängande partikel har i varje tidpunkt en kinetisk energi, 2 2 1 K mv En partikel utför en harmonisk svängning (i y-led) med amplituden 11 cm och periodtiden 2,0 sekunder. Ange partikelns position i y-led som en funktion av tiden. (1p) 10-03-22: Europa, en av Jupiters månar, rör sig omkring planeten i en cirkelbana.

Enligt kraftekvationen \displaystyle F=ma, där \displaystyle F är kraften på en liten kropp (partikel) med massan \displaystyle m. \displaystyle \Rightarrow En kraft \displaystyle F=-m\omega ^2y ger upphov till harmonisk svängningsrörelse. Redogöra för harmonisk svängningsrörelse. Förkara vad som menas med centripetalacceleration. Förklara varför en fjäder kan åstadkomma en harmonisk svängning. Ställa upp och räkna ut vilka krafter som verkar vid en cirkulär rörelse.
Hur tar man bort blocket annons

opalen göteborg restaurang
kollektivavtal hrf
skrivstil meaning
bvc roslunda
rapamycin supplement
sobril drogtest
vad är cash management

T-080524.pdf - KTH

Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se . På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar.