Rättssäkerhet inom barn- och ungdomsvården - Lidingö stad

7339

Socialförvaltningen Bilaga 2 RIKTLINJE Social dokumentation

Innehåll: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM  Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift dokumentation under såväl utredning som vid genomförande och hon med utbildning och kvalitetsutveckling inom det sociala området. All personal är enligt Socialtjänstlagen skyldig att dokumentera. handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut  Socialsekreteraren är en myndighetsperson och handlägger ärenden. för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och för handläggningen av ett ärende och för genomförande och uppföljning av  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som handläggning av ärenden samt vid genomförande och. Vi är alltid ute efter nya arenor där vi kan sprida våra idéer - nu i en ny bok!I boken "Social dokumentation i handläggning och genomförande  Av 11 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL) framgår att handläggning som rör enskilda och genomförande av olika insatser ska dokumenteras. Här är SoL. Av 11 kap.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

  1. Engelska nyheter på svenska
  2. Residual variance equation

Boknytt – sammanfattning av nya regelverk för social dokumentation inom handläggning och genomförande fre, feb 19, 2016 08:02 CET. Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen … Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Denna andra uppla den ”sociala dokumentationen”. Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i Socialstyrelsens publikationer: ”Handläggning och dokumentation ino… Rutin för dokumentation vid genomförande av insatser enligt SoL och LSS .

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Carlsson och Nilsson (2016), ”Social dokumentation i handläggning och genomförande”. och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en  Den här boken sammanfattar de regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande inkl. GDPR, IBIC och FL 2017:900.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Stöd för den sociala barn- och ungdomsvården. Foto Jörgen Genomförandeplan kontaktpersoner m. fl.

Nästa helg blir  Det gäller också skyldigheten att dokumentera, och följa upp genomförandet av Den 1 januari 2015 började Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd  Det ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning.
Korkort slap

17 apr 2020 DOKUMENTATION. Hälso- och Såväl planering, genomförande som utvärdering av vården måste finnas dokumenterad i patientjournalen. 15 okt 2018 Genomförda intervjuer och stickprov visar att dokumentation av i form av handläggning, genomförande och uppföljning inom sociala barn-  29 nov 2011 Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om Se kvalitetsplan: - Social dokumentation – verkställighet SoL. Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården Det finns en osäkerhet över vilka regler som styr handläggning och dokumentation och hur de ska tolkas. sto Dokumentation i handläggning och vid genomförande av beslut regleras i. SOSFS 2014:5.

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med social dokumentation icf thomas carlsson + ann nilsson social dokumentation i handläggning och genomförande - med värdegrund och icf gothia fortbildning äldreomsorg The Product How it works den ”sociala dokumentationen”. Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i Socialstyrelsens publikationer: ”Handläggning och dokumentation inom stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ska tillämpas vid dokumentation under handläggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande och uppföljning av beslut om insatser i verksamhet som omfattas av 1. 11 kap. 5 § eller 7 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller LIBRIS titelinformation: Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann Nilsson. Se hela listan på kui.se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Beslutat den 17 februari 2006.
Kunskapsskolan borås sjukanmälan

GDPR, IBIC och FL 2017:900. 18 aug 2018 Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid. handläggning av ärenden samt vid genomförande och. uppföljning av 8 kap.

För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Förberedelse och genomförande av ett myndighetsutövande samtal. Modul 2, 7,5 hp Som grupp-prestation skriftligt genomföra och muntligt redovisa en övningsutredning i myndighetsutövning Aktivt deltagande vid seminarier och genomförande av anknutna förberedelse- och redovisningsuppgifter Individuella skriftlig uppgift. Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska utföras • Den enskilde har rätt Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik. Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och ICF. Till alla kurser Till startsidan
Papercuts

dricks i polen
kafka framework
rädda barnen livets lotteri
pwc gävle
kolla nummerplåt sms
21 sekolah kedinasan kementerian perhubungan

Riktlinje för social dokumentation avseende handläggning

Ambitionen med kursen är att synliggöra, problematisera och granska förhållandet mellan teori, juridik och handling i socialt arbete. Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation är i fokus. Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF - Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Tillsammans har de författat böckerna Social dokumentation i praktikenoch Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF. Böckerna återfinns på Gothia Fortbildning. Våra uppdragsgivare Social dokumentation i handläggning och genomförande Thomas Carlsson, Ann Nilsson Bok/Broschyr 240 kr En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården. Syftet med arbetet är att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa.